GALERIA


Rekrutacja
Rekrutacja 2020
UCHWAŁA Nr XXIV/223/17

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

UCHWAŁA Nr XXIV/224/17

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski.

ZARZĄDZENIE NR V/14/20

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

Z DNIA 14 STYCZNIA 2020r.

w sprawie ustalenia określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

KOMUNIKATY

Dzieci z przedszkola odbierane są przez Rodziców lub osoby do tego upoważnione za okazaniem dowodu tożsamości.

GRY