Rekrutacja

UCHWAŁA Nr XXIV/223/17

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACUJNEGO

oraz uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, na rok szkolny 2022/2023.

ZARZĄDZENIE NR V/11/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 14 STYCZNIA 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (…), dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/223/17

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.