Historia

  • Publiczne Przedszkole Nr 1 pierwotnie mieściło się w budynku przy ulicy 29 Listopada. Z dawnych kronika Solca Kujawskiego wynika, że istniało ono już od 2 lipca 1923 r. jako Ochronka założona przez Towarzystwo Opieki pod patronem ks. Kardynała Edmunda Dalbora z Poznania, oraz ks. Proboszcza Makowskiego z Solca Kujawskiego. 3 sierpnia 1924 r. miasto Solec Kujawski miało zaszczyt powitać pana Prezydenta Rzeczpospolitej – Stanisława Wojciechowskiego. W uroczystości tej brała udział delegacja Ochronki. Przez dłuższy czas prowadzona była ona przez siostry zakonne, aż do 1949 r. W tymże roku Ochronkę przejęły władze oświatowe i w ten sposób powstało : Państwowe Przedszkole Nr 1 w Solcu Kujawskim. Chodziło wtedy niewiele dzieci w związku z tym przedszkole zajmowało dwie sale : zabaw i wypoczynku. Na piętrze były mieszkania dla kadry. Przedszkole czynne było 8 godzin, a dzieci korzystały z dwóch posiłków. W roku 1953 przedszkole żegnało 7 dzieci. W roku 1955 powstały dwa oddziały: dzieci 3-4- letnich, 5-6-letnich. Zorganizowano dwie sale zabaw dla dzieci oraz plac zabaw. W latach 1960-1963 w celu poprawy warunków lokalowych zlikwidowano mieszkania prywatne. Przedszkole czynne było 9 godzin dziennie i wprowadzono trzy posiłki.

  • W 1973 r. dobudowano pomieszczenia, które przeznaczono na kuchnie z zapleczem i jadalnię dla dzieci oraz utworzony został gabinet metodyczny. Od 1974 r. powstało przedszkole w Otorowie do którego zaczęły uczęszczać wszystkie 6-latki. W 1980 czas pracy w Państwowym Przedszkolu Nr 1 został wydłużony do 11 godzin. Przedszkole zostało zmodernizowane; wzbogacono warsztaty pracy nauczycieli , wyposażono w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. Kadra pedagogiczna zaczęła zdobywać coraz większe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w warsztatach metodycznych i kursach. Coraz więcej nauczycieli podjęło naukę na studiach wyższych.

  • Od 1 września 1996 r. Publiczne Przedszkole Nr 1 zostało przeniesione z ulicy 29 listopada na ulicę Tartaczną 10. W jasnych przestronnych salach znalazło opiekę 110 dzieci w wieku od 3 do 6 lat . W placówce tej została utworzona grupa integracyjna, gdzie razem z dziećmi zdrowymi miały uczyć się i bawić dzieci niepełnosprawne. 26 września 1996 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby przedszkola na które przybyli między innymi Wicewojewoda Bydgoski oraz władze Solca Kujawskiego z Burmistrzem na czele. W styczniu przedszkole odwiedziła pani Barbara Hyla- Makowska-poseł na Sejm RP. Pierwsza rocznica otwarcia przedszkola w nowym budynku została uczczona spotkaniem przyjaciół przedszkola z dziećmi. W tym dniu oprócz piosenek i wierszy w wykonaniu dzieci odbyła się degustacja tortu urodzinowego. Od zaproszonych gości dzieci dostały prezenty, które dostarczyły im wiele radości.

  • Od 1 września 2000 r. została otworzona nowa sala zajęć . Dzięki temu można było przyjąć 50 dzieci więcej. Natomiast 29 września odbyła się uroczystość z okazji otwarcia nowej sali zajęć dla dzieci najmłodszych. 26.września 2001 r. miała miejsce wielka uroczystość w Przedszkolu Nr 1 „Promyczek” z okazji piątej rocznicy adaptacji nowych pomieszczeń dla przedszkola. Placówka liczyła sobie wówczas 123 dzieci .Utworzonych zostało 5 oddziałów (w tym jeden integracyjny). Jak na urodziny przystało dzieci „wyczarowały” wielki tort z 5 świecami, który został zjedzony z apetytem. Uroczystości odbywały się przez dwa dni. Zaproszeni rodzice i goście mieli okazję podziwiać popisy występujących dzieci, które grały na instrumentach perkusyjnych, tańczyły i śpiewały piosenki. Spotkanie było również okazją do podziękowań dla sponsorów i przyjaciół. Pięć lat później tj. 25 października miała miejsce uroczystość z okazji 10 lecia „Promyczka”. Byli wspaniali goście, podziękowania, dyplomy, olbrzymi tort, wiele radości i uśmiechu. Rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się dużymi zmianami. Do potrzeb przedszkola przystosowano do użytku dwie nowe sale i łącznik oraz wyremontowano pozostałe sale. Przybyły nam dwie nowe grupy. Uroczystość otwarcia tych pomieszczeń przedszkola odbyła się 26 listopada 2008 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Obecnie przedszkole liczy sobie 175 dzieci, które uczęszczają do 8 grup.