O przedszkolu

O przedszkolu

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim mieści się w parterowym budynku przy ulicy Tartacznej 10.

Czynne jest w godz. 5.30-17.00.

Budynek przedszkola usytuowany jest w pobliżu terenów leśnych. Ten leśny krajobraz wprowadza harmonię, porządek i miły nastrój wśród pracowników i wychowanków tej placówki. Spełnia zatem bardzo ważną funkcję inspirującą i pobudzającą wyobraźnię dzieci.

Przedszkole liczy 175 miejsc organizacyjnych, łącznie znajduje się w nim 8 oddziałów przedszkolnych.

W placówce tej zatrudnionych jest 17 osób kadry pedagogicznej: dyrektor, 16 nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje umożliwiające im pracę jako: logopeda, oligofrenopedagog, rehabilitant ruchowy. Jest to bardzo ważne zarówno dla rodziców jak i samych nauczycieli. Rodzice mogą obserwować dziecko podczas zajęć i zabaw przedszkolnych, co ułatwia im indywidualną dodatkową pracę z dzieckiem.

Przedszkole „Promyczek” współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy. Ponadto współpracuje z Soleckim Centrum Kultury, Domem Pomocy Społecznej oraz miejscowymi szkołami.

Oprócz sal zajęć istnieją sale specjalistyczne – sala rehabilitacyjno – logopedyczna. Przedszkole dostosowane jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Urządzenie sal zajęć nie budzi żadnych zastrzeżeń – odpowiednie stoliki do wzrostu i sprawności fizycznej dziecka, kąciki zainteresowań: przyrodniczy, samochodowy, lekarski, kącik lalek; gazetki ścienne – tematyczne i wychowawcze, indywidualne teczki do gromadzenia wytworów dzieci. Wejście do przedszkola oraz jego korytarz swoim wyglądem zachęcają dzieci do zabawy oraz wprowadzają je w świat bajek i mają znaczny wpływ na ich dobre samopoczucie i nastrój. Przy każdej sali zajęć widnieje na ścianie opiekun grupy, np., u dzieci 6-letnich, czyli „smerfów” namalowany jest piękny smerf, natomiast 3-latków wita śliczny krasnal.