GALERIA


Oferta
Oferta
Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodziną, które cieszą się dużą popularnością. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami – logopedą, psychologiem, pedagogiem i rehabilitantem.

Zapraszając rodziców i dzieci do naszej placówki proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Są to:

  • Zajęcia artystyczne
  • Zajęcia rytmiczne
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia pedagogiczna

 

 

KOMUNIKATY

Dzieci z przedszkola odbierane są przez Rodziców lub osoby do tego upoważnione za okazaniem dowodu tożsamości.

GRY