GALERIA


Dzień
Dzień

RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „PROMYCZEK” W SOLCU KUJAWSKIM

Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i inspirujące popołudnie.

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu „Promyczek” poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

 

Radosny poranek

Radosny poranek (dzieci podejmują wybory czego i jak się uczyć):

1. podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno – manipulacyjną

2. są aktywne ruchowo (zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce)

3. pracują indywidualnie z nauczycielem

4. wykonują czynności higieniczno – sanitarne

 

Zabawa i edukacja

Zabawa i edukacja (dzieci odkrywają przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektownie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości)

1. realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno – moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej;

2. są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo – rekreacyjnego;

3. prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku

4. podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze

 

Relaksacja

Relaksacja, podczas, której dzieci:

1. słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela;

2. słuchają nagrań płytowych i słuchowisk

3. słuchają muzyki relaksacyjnej

4. bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne

 

Inspirujące popołudnie

Inspirujące popołudnie (dzieci podczas zabaw dowolnych, a przy niewielkim udziale nauczyciela kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej)

1. podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne w małych grupach

2. podejmują zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe, ze śpiewem

3. bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych

4. słuchają literatury, oglądają książki

5. planują i redagują wpisy do Kronik Grupy

6. podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych

7. dokonują podsumowania dnia i planują działania na następny dzień

 

KOMUNIKATY

Dzieci z przedszkola odbierane są przez Rodziców lub osoby do tego upoważnione za okazaniem dowodu tożsamości.

GRY