GALERIA


Żabki

4 latki

KOMUNIKATY

Dzieci z przedszkola odbierane są przez Rodziców lub osoby do tego upoważnione za okazaniem dowodu tożsamości.

GRY