Rekrutacja

UCHWAŁA Nr XXIV/224/17

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

UCHWAŁA NR LVI/408/2022

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie określenia terminów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

ZARZĄDZENIE NR V/14/2023 ORAZ TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 20 STYCZNIA 2023 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (…), dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.