Nasz dzień w przedszkolu

RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „PROMYCZEK” W SOLCU KUJAWSKIM

Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i inspirujące popołudnie.
Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu „Promyczek” poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

1.

Radosny poranek!

Radosny poranek (dzieci podejmują wybory czego i jak się uczyć):

 • 1. podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno – manipulacyjną}
 • 2. są aktywne ruchowo (zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce)}
 • 3. pracują indywidualnie z nauczycielem}
 • 4. wykonują czynności higieniczno – sanitarne}

2.

Zabawa i edukacja!

Zabawa i edukacja (dzieci odkrywają przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektownie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości)

 • 1. realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno – moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej;}
 • 2. są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo – rekreacyjnego;}
 • 3. prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku}
 • 4. podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze}

3.

Relaksacja

Relaksacja, podczas, której dzieci:

 • 1. słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela;}
 • 2. słuchają nagrań płytowych i słuchowisk}
 • 3. słuchają muzyki relaksacyjnej}
 • 4. bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne}

4.

inspirujące popołudnie!

Inspirujące popołudnie (dzieci podczas zabaw dowolnych, a przy niewielkim udziale nauczyciela kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej)

 • 1. podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne w małych grupach}
 • 2. podejmują zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe, ze śpiewem}
 • 3. bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych}
 • 4. słuchają literatury, oglądają książki}
 • 5. planują i redagują wpisy do Kronik Grupy}
 • 6. podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych}
 • 7. dokonują podsumowania dnia i planują działania na następny dzień}