O przedszkolu

O przedszkolu

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim mieści się w parterowym budynku przy ulicy Tartacznej 10.

Czynne jest w godz. 6.30-16.30.

Budynek przedszkola usytuowany jest w pobliżu terenów leśnych. Ten leśny krajobraz wprowadza harmonię, porządek i miły nastrój wśród pracowników i wychowanków tej placówki. Spełnia zatem bardzo ważną funkcję inspirującą i pobudzającą wyobraźnię dzieci.

Przedszkole liczy 175 miejsc organizacyjnych, łącznie znajduje się w nim 8 oddziałów przedszkolnych.

W placówce tej zatrudnionych jest 16 osób kadry pedagogicznej: dyrektor, 15 nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje umożliwiające im pracę jako: logopeda, oligofrenopedagog, rehabilitant ruchowy. Jest to bardzo ważne zarówno dla rodziców jak i samych nauczycieli. Rodzice mogą obserwować dziecko podczas zajęć i zabaw przedszkolnych, co ułatwia im indywidualną dodatkową pracę z dzieckiem.

Przedszkole „Promyczek” współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy. Ponadto współpracuje z Soleckim Centrum Kultury, Domem Pomocy Społecznej, Ochotniczą Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną oraz miejscowymi szkołami i przedszkolami.

Oprócz sal zajęć do dyspozycji przedszkolaków pozostaje także sala rehabilitacyjno – logopedyczna.