Rada Rodziców

28 października 2021

Skład Rady Rodziców:

A. Rybarczyk-Bigoń
K. Michalak
A. Ostrowska
E. Kotlęga-Dybowska
A. Mędlewska
P. Niburska
M. Nawrocki
K. Chmara
S. Kozakiewicz
E. Tyliszczak
E. Sęk
p. Noji
p. Matuszewska

Zebranie Rady Rodziców 21.09.2021

 1. Sprawdzenie listy obecności
 2. Wybór protokolanta
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Rady Rodziców w roku 2020/2021 przez ustępującą Radę Rodziców
 4. Przeprowadzenie wyborów do prezydium Rady Rodziców
 5. Odczytanie Regulaminu Rady Rodziców
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania planu pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022
 7. Omówienie preliminarza wydatków na rok szkolny 2021/2022. Rozmowa o kwotach na deklaracje, omawianie kosztów i wydatków
 8. Omówienie nadchodzących imprez przedszkolnych, wycieczki, prezenty na Mikołaja
 9. Ustalenie terminów zebrań Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.
 10. Rada Rodziców podjęła uchwałę upoważniającą wyznaczone osoby (łącznie 4 osoby) do zarządzania kontem bankowym oraz podtrzymała decyzję o podwójnej akceptacji wszelkich dokonywanych wydatków (tzw. zasada czterech oczu).
 11. Podczas zebrania poruszono również następujące tematy:

Ad.1
Zebranie poprowadziła Pani Dyrektor oraz Pani Wicedyrektor.
Obecnych na zebraniu Rady Rodziców było 11 osób w tym:
A. Rybarczyk-Bigoń
K. Michalak
A. Mędlewska
M. Niburska
M. Nawrocki
K. Chmara
S. Kozakiewicz
E. Tyliszczak
E. Sęk
K. Noji
K. Banaś
Ad.2
Protokolantem została: Agnieszka Mędlewska

Ad.3
Stan finansowy z działalności Rady Rodziców w roku 2020/2021 jest zerowy.
Ad.4
Wybór do prezydium Rady Rodziców jest następujący:
A. Rybarczyk-Bigoń –PRZEWODNICZĄCA
K. Michalak –WICEPRZEWODNICZĄCA
K. Noji –SEKRETARZ
A. Mędlewska –SKARBNIK
Ad.5
Regulaminu Rady Rodziców został odczytany i przyjęty.
Ad.6
Uchwałę podjęto w sprawie pozytywnego zaopiniowania planu pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
Ad.7
Kwota proponowana przez Dyrekcję na deklaracjach wynosi 35,00 zł.
Po omówieniu wydatków i kosztów Rada Rodziców ustaliła, że wyżej wymieniona kwota pokrywałaby wszelkie zaplanowane wydatki. Jednak z racji niższych deklaracji rodziców Rada Rodziców ustaliła, że zgromadzone środki będą przeznaczone na zabawki, sprzęty i akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki oraz na wydarzenia wewnątrz przedszkola. Natomiast wycieczki, będą musiały być finansowane dodatkowo przez każdego rodzica.
Ad. 8
Rada Rodziców po zapoznaniu się z terminarzem imprez stwierdziła szeroki wachlarz różnorodnych wydarzeń, które mają mieć miejsce w przedszkolu. Będą to m.in.:
-kiermasz świąteczny,
-dzień pluszowego misia,
-spotkanie z Jeżami,
-dzień postaci z bajek,
-koncert patriotyczny,
-jasełka,
-święto pizzy,
i wiele innych.

Ad. 9
Rada Rodziców, będzie spotykać się regularnie, częściej przed większymi wydarzeniami.
Zaplanowane kolejne zebranie 09.11.2021 r., godz. 17.00.
Ad. 10
Przedstawiciele Rady Rodziców zobowiązani są do założenia konta bankowego, na którym będą gromadzone środki wpłacane przez rodziców. Bank nie prowadzi już typowych kont na Radę Rodziców. Jedynym darmowym wyjściem jest założenie konta bankowego na osoby fizyczne czyli członków Rady Rodziców.
Upoważnione do konta mogą być dwie osoby, właściciel i współwłaściciel. Ustaliliśmy, że będzie to Przewodniczący i Skarbnik.
Ad. 11
Poruszone dodatkowe tematy to:
-remont placu zabaw,
-pozyskiwanie sponsorów,
-ulepszenie strony internetowej przedszkola,
-omówienie aplikacji do kompleksowej obsługi przedszkola pod nazwą „ samofinasujące się przedszkole”,
-upominki, prezenty na święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia dla każdego dziecka,
-rozważaliśmy zakup tzw. dmuchańców dla dzieci, np. na dzień dziecka byłyby rozkładane oraz zakup pieca do kuchni dla urozmaicenia menu dla przedszkolaków
-zwiększenie ilości atrakcji dla dzieci, np.: wycieczki, spotkania z jednostkami Straży Pożarnej czy Policji, czy spotkania z Filharmonią.

sprawdź nasze
Najnowsze aktualności

Sprawdź wszystkie
12 czerwca 2023

DNI ADAPTACYJNE

Serdecznie zapraszamy na dni adaptacyjne 🙂 Do zobaczenia!…

czytaj
12 czerwca 2023

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy na zebranie organizacyjne rodziców dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola. Szczegóły poniżej.

czytaj
12 czerwca 2023

UWAGA!!!

Listy grup wywieszone zostały w holu naszego przedszkola.

czytaj