Kontrakt z rodzicami

Wspólnie

  • … dbamy o wszechstronny rozwój dziecka
  • … dążymy do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
  • Wszystkie uzgodnienia między rodzicami a wychowawcami dokonujemy bez obecności dzieci.

Ze strony rodzica:

  • Rodzice przestrzegają obowiązujący w Przedszkolu Rozkład Dnia
  • Rodzice angażują się w życie Przedszkola na miarę swoich możliwości.
  • Rodzice ponoszą konsekwencje za nieterminowe regulowanie opłat za przedszkole.
  • Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zatajenie informacji o stanie zdrowia dziecka.
  • Rodzice unikają sytuacji wywołujących niezdrową rywalizację między dziećmi (przestrzeganie zakazu przynoszenia cennych zabawek).

Ze strony przedszkola:

  • Rodzice na bieżąco informowani są o nieodpowiednim zachowaniu dzieci w celu ustalenia wspólnego kierunku działań zaradczych.
  • Przeszkole zapewnia również:

– Spotkania ze specjalistami

– Zebrania grupowe z nauczycielkami

– Zajęcia otwarte

– Uroczystości przedszkolne

– Rozmowy indywidualne