GALERIA


KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor: mgr Lidia Szefke (nauczyciel dyplomowany)

Z-ca Dyrektora: mgr Marzenna Zgórska  (nauczyciel dyplomowany)


Wychowawcy:

– mgr Teresa Szczęśniak (nauczyciel dyplomowany)

– mgr Marzenna Zgórska ( nauczyciel dyplomowany)

– mgr Krystyna Bednarska (nauczyciel dyplomowany)
– mgr Agata Santur (nauczyciel dyplomowany)

– mgr Alina Rutkowska (nauczyciel dyplomowany)

– mgr Aleksandra Pszczółkowska (nauczyciel mianowany)

– mgr Mariola Nędza (nauczyciel dyplomowany)
– mgr Małgorzata Kempińska (nauczyciel dyplomowany)

– mgr Elżbieta Krawczun (nauczyciel mianowany)
– mgr Daria Dec (nauczyciel mianowany)

– mgr Małgorzata Kaczan (nauczyciel dyplomowany)
– mgr Katarzyna Spiczonek (nauczyciel dyplomowany)

– mgr Mirosława Barańska (nauczyciel mianowany)
– mgr Ewa Michalak – Wiecha (nauczyciel dyplomowany)

– mgr Marzena Janiak (nauczyciel dyplomowany)

– Jolanta Kwiatkowska (nauczyciel dyplomowany)


Nauczyciele zajęć dodatkowych

mgr Agata Santur – zajęcia logopedyczne

mgr Ewa Kubicka – religia

mgr Małgorzata Kaczan – gimnastyka korekcyjna

mgr Grażyna Nalasek – język angielski

mgr Katarzyna Pater – rytmika

mgr Aleksandra Pszczółkowska – zajęcia artystyczne

mgr Katarzyna Marjanek – psycholog


Personel administracyjno - obsługowy

Hanna Chęś – intendent

Ewa Ziółkowska – księgowość

mgr Hanna Chromińska – kadry

Ewa Baranowska – woźna oddziałowa

Aleksandra Chruścicka – woźna oddziałowa

Małgorzata Zbrojewska – woźna oddziałowa

Marzena Frymarkiewicz – woźna oddziałowa

Joanna Kuszaj – woźna oddziałowa

Anna Kuźniewska – pomoc nauczyciela

Kamila Łaszewska – pomoc nauczyciela

mgr Kamila Korbut – Kaplarna – pomoc nauczyciela

Teresa Biniarz – kucharka

Irena Głowacka – pomoc kuchenna

Edyta Marszałek – pomoc kuchenna

Bożena Czajkowska  – pomoc kuchenna

Ryszard Jakubiak – pracownik gospodarczy

KOMUNIKATY

Dzieci z przedszkola odbierane są przez Rodziców lub osoby do tego upoważnione za okazaniem dowodu tożsamości.

GRY