UWAGA!!!

29 marca 2022

‼️ Drodzy Rodzice kandydatów biorących udział w rekrutacji na rok 2022/2023‼️
Listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych wywieszone zostały w holu naszego przedszkola.


‼️Uwaga Rodzice dzieci zakwalifikowanych!!!
Aby dziecko zostało przyjęte do naszego przedszkola konieczne jest podpisanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie
od 28 marca 2022r. do 1 kwietnia 2022r.
Niepodpisanie takiego oświadczenia równoznaczne jest z rezygnacją.
Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie wywieszona 5 kwietnia 2022 r.

sprawdź nasze
Najnowsze aktualności

Sprawdź wszystkie
29 marca 2022

UWAGA!!!

‼️ Drodzy Rodzice kandydatów biorących udział w rekrutacji na rok 2022/2023‼️Listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych wywieszone zostały w holu naszego…

czytaj
7 lutego 2022

Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć gr. II Zarzadzenie-nr-4-2Pobierz…

czytaj
17 stycznia 2022

REKRUTACJA 2022/2023

czytaj